Bevrijdingsdag & Hemelvaartsdag
03-05-2021 - 00:00

Op Bevrijdingsdag is ons kantoor gewoon geopend volgens de reguliere openingstijden. Op Hemelvaartsdag is ons kantoor gesloten. Op beide dagen ontvangt u gewoon uw leefgeld.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder.

Technische fout ABN-AMRO
29-04-2021 - 13:25

Door een technische fout bij de ABN-AMRO zijn de maandelijke bankkosten van uw beheer- en leefgeldrekening afzonderlijk afgeschreven.

Normaal worden deze kosten betaald vanaf uw beheerrekening. Helaas zijn de bankkosten van de leefgeldrekening afgelopen maand van uw leefgeldrekening afgeschreven.

Heeft u een vraag? Maak dan gerust gebruik van ons contactformulier.

 

Mentorschap

Als iemand geen beslissingen (meer) kan nemen over zijn of haar persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan er een mentorschap worden aangevraagd. Een mentor behartigt dus niet de financiële belangen maar de zogenoemde niet-vermogensrechtelijke belangen.

Mentorschap is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Daarom kan niet zomaar iedereen erom verzoeken. Iemand die mentorschap nodig heeft, kan zelf een verzoek doen, maar meestal gebeurt dit door een partner, familielid, voogd, curator, bewindvoerder of zorginstelling.

Wat doet een mentor?
Een mentor behartigt de zorgbelangen van de cliënt, regelt persoonlijke zaken en treedt op als wettelijk vertegenwoordiger. De mentor is bevoegd om beslissingen te nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt. De mentor neemt de beslissingen zo veel mogelijk in overleg met de cliënt.

Mentoren van Bewindvoerderskantoor Kroezen beslissen niet over gevoelige, hoogstpersoonlijke zaken zoals donorregistratie of het opstellen van een euthanasieverklaring. Wel adviseert een mentor over het zorg- en behandelplan van de cliënt. Ook treedt een mentor op wanneer hij meent dat er verkeerde beslissingen genomen (dreigen te) worden.

Wilt u meer weten over wat een professioneel mentor inhoudt, klikt u dan hier.

Mentorschap combineren met bewindvoering
Bij de aanvraag van een mentorschap wordt vaak ook voor bewindvoering gekozen. Als Bewindvoerderskantoor Kroezen ook als bewindvoerder wordt benoemd, zal hier een andere dossierhouder voor worden aangesteld dan de mentor. Ook als de bewindvoering bij een ander kantoor loopt, kan een mentor van Bewindvoerderskantoor Kroezen uitstekend zijn werk doen in het belang van zijn cliënt.

Bewindvoerderskantoor Kroezen en Corona ›