Tweede Pinksterdag (10 juni 2019)
20-05-2019 - 12:38

Ons kantoor zal deze dag gesloten zijn i.v.m. de feestdag. Mocht u op maandag uw leefgeld ontvangen dan verandert er voor u niks.

Hemelvaartsdag (30 mei 2019)
20-05-2019 - 12:37

Ons kantoor zal deze dag gesloten zijn i.v.m. de feestdag. Mocht u op donderdag uw leefgeld ontvangen dan verandert er voor u niks.

Bewindvoering

Wanneer u door omstandigheden niet meer in staat bent uw eigen financiën te regelen, kan een bewindvoerder u helpen. Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, kunt u zelf aanvragen bij de rechtbank. Uw partner of een familielid kan dit ook voor u aanvragen. Krijgt u begeleiding of verzorging door een instelling dan kan uw begeleider contact met ons opnemen.

Zodra de rechter de bewindvoering uitspreekt, is Kroezen uw wettelijk vertegenwoordiger. Uw bewindvoerder behartigt uw belangen en beslist over uw inkomen en vermogen. Zijn belangrijkste taak is om een verantwoorde administratie voor u te voeren. Hij zorgt voor betaling van uw vaste lasten, zoekt naar een oplossing voor uw schulden en doet uw belastingaangiften. Hierover legt Kroezen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter.

Bankzaken en leefgeld
Kroezen opent een beheerrekening op uw naam waarop uw bewindvoerder uw vermogen en inkomen laat storten. Vanaf deze rekening betaalt hij al uw rekeningen. U krijgt geen pinpas van deze rekening.

Kroezen opent ook een leefgeldrekening voor u waarop uw bewindvoerder uw leefgeld stort. Van deze rekening krijgt u wel een pinpas. Leefgeld is het bedrag waarvan u moet leven. Dat betekent dat u van dit bedrag eten, drinken en persoonlijke verzorging betaalt.

Bewind beëindigen
Meestal spreekt de kantonrechter de bewindvoering voor onbepaalde tijd uit. Uw bewindvoerder probeert er altijd voor te zorgen dat u weer zelf uw financiën kunt beheren. Het bewind duurt totdat de kantonrechter het opheft. Wij dienen direct een verzoek in tot opheffing wanneer we met u overeenkomen dat bewindvoering niet meer nodig is.
U kunt zelf eerder een opheffingsverzoek indienen bij de rechtbank. De kantonrechter vraagt hierover wel onze mening voordat hij beslist.

Bewindvoering combineren met mentorschap
U kunt bewindvoering combineren met mentorschap. Wij hebben deskundige mentoren in dienst die optreden in uw belang op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Voor meer informatie over bewindvoering en hoe de procedure bij de rechtbank verloopt, zie video van de Rechtspraak.

bron: rechtspraak.nl/bewind