Coronavirus
10-03-2020 - 13:16

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Bewindvoerderskantoor Kroezen BV extra maatregelen getroffen. De maatregelen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM.

Bewindvoerderskantoor Kroezen BV blijft voor cliënten en instanties telefonisch bereikbaar tussen 09.00 – 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur. De spreekuurlijnen zijn ook gewoon beschikbaar.

Onze kantoren worden tot nader order gesloten voor bezoek. Post kan eventueel gedeponeerd worden in de brievenbus van ons kantoor.
Ook worden er door bewindvoerders tot nader order geen huisbezoeken afgelegd of andere afspraken ingepland.

Houd er s.v.p. rekening mee dat onze reactietermijn langer kan zijn dan u van ons gewend bent. Dit geldt ook voor de wachttijden aan de telefoon of de verwerking van de post. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Bedankt voor uw begrip.
 

Klik hier voor actuele informatie en wat u zelf kunt doen qua voorzorgsmaatregelen betreffende het coronavirus.

BRON: RIVM

Professioneel mentor

Wat is een professioneel mentor?

Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger die de niet-vermogensrechtelijke belangen van een volwassene die niet goed (meer) voor zichzelf kan opkomen, behartigt. Een mentor gaat daarbij uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt.

Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een professioneel mentor en een vrijwillige of familiementor. Een professioneel mentor heeft meerdere cliënten, tenminste drie, terwijl een vrijwillige of familiementor meestal maar voor één persoon mentor is. Professionele mentoren moeten voldoen aan kwaliteitseisen en worden daarop jaarlijks gecontroleerd. Hierover kunt u meer lezen op rechtspraak.nl.

Wat doet een professioneel mentor?

Een mentor neemt, zo veel mogelijk, samen met de cliënt beslissingen over:

  • alles wat betrekking heeft op verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;

  • keuze van woonplek, werk- en/of dagbesteding;

en voert namens de cliënt overleg en evaluatiegesprekken met zorgaanbieders, hulpverleners, behandelaars en eventueel bewindvoerder. Om de cliënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zijn belangen te behartigen, moet een professioneel mentor zijn cliënt natuurlijk goed (leren) kennen en in contact met hem staan.

Wat doet een professioneel mentor niet?

Een professioneel mentor biedt geen directe hulp of begeleiding, dus niet:

  • mee naar ziekenhuis/huisarts/oogarts etc.;

  • kopen van kleding, verzorgingsproducten, huisraad etc.;

  • verzorgen van aanvraag van een ID-bewijs;

  • wegbrengen naar of ophalen van vakantieadres of vrijetijdsactiviteiten etc.;

  • regelen van uitvaart/crematie;

  • regelen van een woonplek, werk- en/of dagbesteding.

De professionele mentor heeft een regiefunctie en kan wel betrokken worden bij het (laten) organiseren van bovenstaande zaken.

Wie komt in aanmerking voor professioneel mentorschap?

In veel gevallen gaat het om mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld mensen met cognitieve en geheugenproblemen zoals dementie/alzheimer.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan mensen met een klein of geen sociaal netwerk.

Hoe vraagt u een professioneel mentorschap aan?

Mentorschap kunt u aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank, kijk voor meer informatie op rechtspraak.nl. Uiteraard kunt u ook terecht bij een van onze mentoren via telefoonnummer 04 85 - 57 24 22.

Diensten

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Lees meer
Bewindvoering

Bewindvoering

Lees meer
Mentorschap

Mentorschap

Lees meer
Curatele

Curatele

Lees meer
Nalatenschappen

Nalatenschappen

Lees meer
Staat de dienst die u zoekt er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Contact opnemen