Tweede Pinksterdag
21-05-2020 - 12:38

Ons kantoor zal deze dag gesloten zijn. Mocht u op maandag uw leefgeld ontvangen dan verandert er voor u niets.

Coronavirus
10-03-2020 - 13:16

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Bewindvoerderskantoor Kroezen BV besloten extra maatregelen te treffen. De maatregelen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM en blijven van kracht tot minimaal 1 juni a.s.

Bewindvoerderskantoor Kroezen BV blijft voor cliënten en instanties telefonisch bereikbaar tussen 09.00 – 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur. De spreekuurlijnen zijn ook gewoon beschikbaar.

Onze kantoren worden daarentegen tot ten minste 1 juni gesloten voor bezoek. Post kan eventueel gedeponeerd worden in de brievenbus van ons kantoor.

De huisbezoeken, evenals andere afspraken die al gepland zijn, komen te vervallen. Uw dossierbehandelaar zal voor een nieuwe afspraak contact met u opnemen.

Vanwege de sluiting van alle rechtbanken in Nederland vervallen de geplande zittingen. Uw dossierbehandelaar zal u hiervan op de hoogte stellen.

Houd er s.v.p. rekening mee dat onze reactietermijn langer kan zijn dan u van ons gewend bent. Dit geldt ook voor de wachttijden aan de telefoon of de verwerking van de post. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Bedankt voor uw begrip.
 

Klik hier voor actuele informatie en wat u zelf kunt doen qua voorzorgsmaatregelen betreffende het coronavirus.

BRON: RIVM

Klachtenprocedure

Wij behartigen uw belangen zo goed mogelijk. Bent u toch ontevreden over onze handelwijze, bespreek dit dan met uw bewindvoerder, mentor of curator (uw dossierhouder). Hij zal de situatie met u proberen op te lossen.

Ontstaat er onenigheid met uw dossierhouder en vinden jullie samen geen oplossing, dan kunt u per post, via het contactformulier of per e-mail een klacht indienen bij uw dossierhouder. Een andere medewerker van ons kantoor beoordeelt de klacht.

U ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Daarna volgt eventueel nog een gesprek. Binnen zes weken informeren wij u schriftelijk hoe de klacht is afgehandeld. Meer informatie vindt u in het klachtenreglement.

Diensten

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Lees meer
Bewindvoering

Bewindvoering

Lees meer
Mentorschap

Mentorschap

Lees meer
Curatele

Curatele

Lees meer
Nalatenschappen

Nalatenschappen

Lees meer
Staat de dienst die u zoekt er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Contact opnemen