Er zijn momenteel geen meldingen en/of storingen.

Klachtenprocedure

Wij behartigen uw belangen zo goed mogelijk. Bent u toch ontevreden over onze handelwijze, bespreek dit dan met uw bewindvoerder, mentor of curator (uw dossierhouder). Hij zal de situatie met u proberen op te lossen.

Ontstaat er onenigheid met uw dossierhouder en vinden jullie samen geen oplossing, dan kunt u per post, via het contactformulier of per e-mail een klacht indienen bij uw dossierhouder. Een andere medewerker van ons kantoor beoordeelt de klacht.

U ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Daarna volgt eventueel nog een gesprek. Binnen zes weken informeren wij u schriftelijk hoe de klacht is afgehandeld. Meer informatie vindt u in het klachtenreglement.

Diensten

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Lees meer
Bewindvoering

Bewindvoering

Lees meer
Mentorschap

Mentorschap

Lees meer
Curatele

Curatele

Lees meer
Nalatenschappen

Nalatenschappen

Lees meer
Staat de dienst die u zoekt er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Contact opnemen