Klachtenprocedure

Wij behartigen uw belangen zo goed mogelijk. Bent u toch ontevreden over onze handelwijze, bespreek dit dan met uw bewindvoerder, mentor of curator (uw dossierhouder). Hij zal de situatie met u proberen op te lossen.

Ontstaat er onenigheid met uw dossierhouder en vinden jullie samen geen oplossing, dan kunt u per post of per e-mail een klacht indienen bij uw dossierhouder. Een andere medewerker van ons kantoor beoordeelt de klacht. Wilt u per mail een klacht indienen, kijkt u dan naar ons klachtenregelement. 

U ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Daarna volgt eventueel nog een gesprek. Binnen zes weken informeren wij u schriftelijk hoe de klacht is afgehandeld. Meer informatie vindt u in het klachtenregelement.