Tweede Pinksterdag
21-05-2020 - 12:38

Ons kantoor zal deze dag gesloten zijn. Mocht u op maandag uw leefgeld ontvangen dan verandert er voor u niets.

Coronavirus
10-03-2020 - 13:16

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Bewindvoerderskantoor Kroezen BV besloten extra maatregelen te treffen. De maatregelen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM en blijven van kracht tot minimaal 1 juni a.s.

Bewindvoerderskantoor Kroezen BV blijft voor cliënten en instanties telefonisch bereikbaar tussen 09.00 – 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur. De spreekuurlijnen zijn ook gewoon beschikbaar.

Onze kantoren worden daarentegen tot ten minste 1 juni gesloten voor bezoek. Post kan eventueel gedeponeerd worden in de brievenbus van ons kantoor.

De huisbezoeken, evenals andere afspraken die al gepland zijn, komen te vervallen. Uw dossierbehandelaar zal voor een nieuwe afspraak contact met u opnemen.

Vanwege de sluiting van alle rechtbanken in Nederland vervallen de geplande zittingen. Uw dossierbehandelaar zal u hiervan op de hoogte stellen.

Houd er s.v.p. rekening mee dat onze reactietermijn langer kan zijn dan u van ons gewend bent. Dit geldt ook voor de wachttijden aan de telefoon of de verwerking van de post. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Bedankt voor uw begrip.
 

Klik hier voor actuele informatie en wat u zelf kunt doen qua voorzorgsmaatregelen betreffende het coronavirus.

BRON: RIVM

FAQ

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Veel gestelde vragen

Hoelang moet ik onder bewind blijven?

De bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind eindigt als de kantonrechter besluit de bewindvoering op te heffen. U kunt altijd zelf, of samen met uw bewindvoerder, de kantonrechter om opheffing vragen.

Ben ik na drie jaar schuldenvrij?

Nee. Bewindvoering wordt wel eens verward met schuldhulpverlening (via de gemeente) of met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dat zijn beide trajecten van drie jaar. Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening of Wsnp is budgetbeheer of bewindvoering niet noodzakelijk.

De bewindvoerder kan u begeleiden naar het aanvragen van schuldhulpverlening. Doorloopt u het schuldhulpverleningstraject, dan eindigt het traject met een schone lei. Dit betekent dat u schuldenvrij bent. Ook als u wordt toegelaten tot de Wsnp en dit traject volgens de afspraken doorloopt, eindigt het traject met een schone lei. Dit betekent overigens niet dat de bewindvoering stopt.

Wat is het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en een Wsnp-bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder behartigt uw financiële belangen, een Wsnp-bewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers tijdens de Wsnp.

Blijf ik onder bewind als ik schuldenvrij ben?

Schulden zijn vaak een aanleiding om hulp te zoeken, maar bewindvoering staat los van het hebben van schulden. Ook als u geen schulden heeft, kunt u bewindvoering nodig hebben. De bewindvoering eindigt niet automatisch als de schuldenproblematiek is opgelost. Het bewind wordt pas opgeheven als de kantonrechter dat beslist.

Bestaat vrijwillig bewind?

Nee, vrijwillig bewind bestaat niet, maar de term wordt wel vaak gebruikt. U kunt vrijwillig een verzoek tot bewindvoering indienen, maar de kantonrechter beslist of u onder bewind wordt gesteld en wanneer dat bewind eindigt.

Is er een wettelijk bedrag aan leefgeld vastgesteld?

Nee, wettelijk zijn er geen bedragen vastgesteld. Afhankelijk van uw (financiële) situatie bepaalt de bewindvoerder in overleg met u wat u aan leefgeld ontvangt.

Wanneer staat mijn leefgeld op de leefgeldrekening?

Uw bewindvoerder overlegt met u wanneer u uw leefgeld ontvangt.

Hoe vaak komt mijn bewindvoerder op bezoek?

Het is gebruikelijk dat uw bewindvoerder één keer per jaar bij u op bezoek komt. Afhankelijk van uw situatie of wensen, kan hij vaker komen of vindt het contact alleen per e-mail of telefoon plaats.

Mogen andere mensen (familie, kennissen, ect.) geld overmaken naar mijn leefgeldrekening?

Nee. Alleen de bewindvoerder mag geld overmaken naar de leefgeldrekening. Denk hierbij aan het leefgeld, vervoerskosten of extra geld dat u heeft aangevraagd. De bewindvoerder kan bij spoed en/of noodgevallen wel een uitzondering maken op deze regel, overleg dus altijd eerst met uw bewindvoerder.

Hoe kan ik mijn bewindvoerder bereiken?

De bewindvoerder is te bereiken op het spreekuurnummer en zijn of haar e-mailadres. Zie hiervoor onze medewerkerspagina. Voor spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen met 0485 - 572 422 of mailen naar algemeen@kroezenbewind.nl.

Wat moet ik doen als mijn bankpas kwijt of defect is?

Als u uw bankpas kwijt bent of deze is kapot, moet  u dit zo snel mogelijk doorgeven aan uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder vraagt  voor u een nieuwe bankpas en/of pincode aan.

Let op! Als u hier te lang mee wacht, kan het zijn dat u niet kunt pinnen en dus geen leefgeld heeft.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn nieuwe bankpas en/of pincode ontvang.

Nadat  de bankpas en/of pincode is aangevraagd, zal het ongeveer 3 tot 4 werkdagen duren voordat u deze thuis ontvangt.

Mag ik als minderjarige bewind aanvragen voor mijzelf?

Nee. Als u minderjarig bent, valt u nog onder de wettelijke verantwoording van uw ouders of voogd.

Wanneer staat mijn geld op de rekening?

Als u Raborekeningen heeft en u geld aanvraagt vóór 11.30 uur, staat dit na 13.00 uur op uw rekening.

Geld dat vóór 16.00 uur is aangevraagd, staat na 17.30 uur op uw rekening.

 

Als u rekeningen heeft bij een andere bank dan de Rabobank, informeert u dan bij uw bewindvoerder wanneer u uw geld kunt verwachten.

Kan een bewindvoerder betalingen verrichten met iDEAL?

Nee, wij werken met een op maat gemaakt systeem dat niet geschikt is voor iDEAL.

Wat is het verschil tussen een vrijwillige mentor en een professionele mentor?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een professionele mentor en een vrijwillige (of familie) mentor. Een professionele mentor heeft meerdere cliënten, terwijl een vrijwillige mentor meestal maar voor één persoon mentor is. Professionele mentoren moeten voldoen aan kwaliteitseisen en worden daarop jaarlijks gecontroleerd. Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u kijken op onze pagina professioneel mentor of op de website van rechtspraak.

Mag en kan ik zelf internetbankieren?

In overleg en met goedkeuring van uw bewindvoerder kunt u internetbankieren met uw leefgeldrekening. Uw bewindvoerder kan dit voor u regelen met de bank.

Dit kan alleen als u beschikt over rekeningen bij de Rabobank.

Kan ik online meekijken in mijn bankrekeningen?

In overleg en met goedkeuring van uw bewindvoerder kunt u online meekijken in uw rekeningen. Uw bewindvoerder kan dit voor u regelen bij de bank.

Dit kan alleen als u beschikt over rekeningen bij de Rabobank.  

Zijn er kosten verbonden aan een opheffing van bewind, mentorschap of curatele?

Ja. Aan het einde van een bewind, mentorschap of curatele zijn er nog een aantal werkzaamheden die moeten worden verricht. Zo moet bijvoorbeeld de Eindrekening & Verantwoording opgemaakt worden, vaste lasten en inkomsten moeten aangeschreven  worden, de overdracht moet verzorgd worden, ect. Voor deze werkzaamheden brengen  wij kosten in rekening. Een overzicht van deze kosten vindt u in deze link: tarieven 2019.

Wat betekent huisbank?

Met huisbank wordt de bank bedoeld waarmee een bedrijf of instantie bankiert. De huisbank van Bewindvoerderskantoor Kroezen BV is de Rabobank, ABN-AMRO en de SNS. 

Diensten

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Lees meer
Bewindvoering

Bewindvoering

Lees meer
Mentorschap

Mentorschap

Lees meer
Curatele

Curatele

Lees meer
Nalatenschappen

Nalatenschappen

Lees meer
Staat de dienst die u zoekt er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Contact opnemen