FAQ

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Veel gestelde vragen

De bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind eindigt als de kantonrechter besluit de bewindvoering op te heffen. U kunt altijd zelf, of samen met uw bewindvoerder, de kantonrechter om opheffing vragen

Nee. Bewindvoering wordt wel eens verward met schuldhulpverlening (via de gemeente) of met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Dat zijn beide trajecten van drie jaar. Om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening of Wsnp is budgetbeheer of bewindvoering niet noodzakelijk.

De bewindvoerder kan u begeleiden naar het aanvragen van schuldhulpverlening. Doorloopt u het schuldhulpverleningstraject, dan eindigt het traject met een schone lei. Dit betekent dat u schuldenvrij bent. Ook als u wordt toegelaten tot de Wsnp en dit traject volgens de afspraken doorloopt, eindigt het traject met een schone lei. Dit betekent overigens niet dat de bewindvoering stopt.

Een beschermingsbewindvoerder behartigt uw financiële belangen, een Wsnp-bewindvoerder behartigt de belangen van de schuldeisers tijdens de Wsnp.

Schulden zijn vaak een aanleiding om hulp te zoeken, maar bewindvoering staat los van het hebben van schulden. Ook als u geen schulden heeft, kunt u bewindvoering nodig hebben. De bewindvoering eindigt niet automatisch als de schuldenproblematiek is opgelost. Het bewind wordt pas opgeheven als de kantonrechter dat beslist.

Nee, vrijwillig bewind bestaat niet, maar de term wordt wel vaak gebruikt. U kunt vrijwillig een verzoek tot bewindvoering indienen, maar de kantonrechter beslist of u onder bewind wordt gesteld en wanneer dat bewind eindigt.

Nee, wettelijk zijn er geen bedragen vastgesteld. Afhankelijk van uw (financiële) situatie bepaalt de bewindvoerder in overleg met u wat u aan leefgeld ontvangt.

Uw bewindvoerder overlegt met u wanneer u uw leefgeld ontvangt.

Het is gebruikelijk dat uw bewindvoerder één keer per jaar bij u op bezoek komt. Afhankelijk van uw situatie of wensen, kan hij vaker komen of vindt het contact alleen per e-mail of telefoon plaats.