TARIEVEN

Tarieven 2018

De tarieven over 2018 zijn vastgesteld door de staatssecretaris van veiligheid en justitie en gepubliceerd in de staatscourant. Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende gevallen. Tijdens de intake zal besproken worden welk tarief van toepassing is.

Voor een uitgebreid overzicht van onze tarieven klikt u hier: Tarieven 2018

Bijzondere bijstand

Afhankelijk van het inkomen en vermogen van de klant kunnen de kosten in aanmerking komen voor vergoeding via bijzondere bijstand. Deze aanvraag wordt door ons verzorgd.

Rechtbank

Voor de aanvraag wordt bij de rechtbank € 78,00 aan griffierechten in rekening gebracht.

Maandelijkse tarieven

Bewindvoering zonder schulden:
Voor een alleenstaande  € 111,29 
Voor samenwonenden  € 133,56 

Bewindvoering met schulden:
Voor een alleenstaande  € 144,02 
Voor samenwonenden  € 172,82 

Curatele of combinatie bewind en mentorschap:
Voor een alleenstaande zonder schulden  € 200,33 
Voor een alleenstaande met schulden  € 229,78 

Mentorschap:
Standaard beloning  € 111,29

Eenmalig tarief

Aanvangswerkzaamheden:
Bewindvoering alleenstaande  € 628,47 
Bewindvoering samenwonenden  € 754,19 
Curatele alleenstaande  € 1131,22 
Mentorschap  € 628,47 

Opmaken eindrekening en verantwoording:
Bewind en curatele alleenstaande  € 235,71 
Bewind en curatele samenwonenden  € 282,78