DIENSTEN

Bewindvoering

Wanneer een meerderjarige door omstandigheden zijn financiële zaken niet zelf (meer) kan regelen, kan er beschermingsbewind worden aangevraagd bij de rechter. Beschermingsbewind kan door u zelf worden aangevraagd, maar ook door uw partner of familielid.

Curatele

De zwaarste maatregel is een ondercuratelestelling. Iemand die onder curatele is gesteld, is niet meer handelingsbekwaam. Deze maatregel wordt uitgesproken als iemand zowel zijn persoonlijke als zijn financiële zaken niet meer zelf kan regelen.

Mentorschap

Als iemand op persoonlijk vlak niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, kan er een mentorschap worden aangevraagd. Dit is een beschermende maatregel die nodig is als iemand zijn persoonlijke belangen niet kan behartigen.