AANMELDEN

Procedure

Indien u denkt dat uzelf, uw cliënt of iemand uit uw naaste omgeving een beschermingsmaatregel nodig heeft zoals bewindvoering, mentorschap of curatele, dan kunt u hier het aanmeldformulier invullen. Nadat u het aanmeldformulier heeft verzonden zullen wij contact met u opnemen voor het plannen van een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de werkwijze van het kantoor en wordt alles aan u uitgelegd. Het betreft een vrijblijvend gesprek waarin u de gelegenheid heeft om vragen te stellen. Besluit u verder te gaan met de aanvraag dan zal gezamenlijk het verzoekschrift voor de kantonrechter worden ingevuld en naar de rechtbank worden verzonden.

Na ontvangst van het verzoekschrift zal de kantonrechter u en de betrokkene oproepen ter zitting te verschijnen. De kantonrechter zal dan beoordelen of akkoord kan worden gegaan met de maatregel. Tijdens deze zitting wordt meestal al medegedeeld of dat het geval is. Zodra de beschikking is ontvangen waarmee de maatregel is uitgesproken, zal de bewindvoerder of curator de verantwoordelijkheid voor de financiële administratie direct overnemen.

Kies uw aanmeldformulier

Liever telefonisch aanmelden?

Dat kan ook. Bel op 0485-572422 en één van onze medewerkers helpt u dan verder.